Hvis hele jordkloden hadde vårt levesett, vårt forbrukernivå og vår sløsing, ville jorden bare tålt 2,5 milliarder mennesker! Det er sykt!

Takket være mange sultne og fattige folk i u-land med lavt forbruk, tåler fortsatt jorden behandlingen vi gir den, men bare så vidt… spørsmålet er hvor mye lenger den kan tåle det!

Det kommer 211 467 nye verdensborgere til denne jorden akkurat i dag – det betyr at over 2 mennesker blir født hvert sekund! Vi er nesten 7 milliarder (6,858,289,226 for å være nøyaktig) mennesker på kloden, og i 2050 vil vi sannsynligvis være rundt 9 milliarder mennesker!

Hvor mange er det egentlig plass til på jorda? Når er jordas bæreevne nådd?

Vi må huske at det er naturen som gir oss maten vi spiser og luften vi puster. Hvis vi fortsetter å utnytte naturen ødelegger vi samtidig for oss selv!

Dette er verdens viktigste problemstilling – men likevel ser det ikke ut til å at det engasjerer folk flest. Hvorfor ikke? Det er jo vår fremtid det er snakk om!

Bare noen av mange ting vi mennesker har forårsaket her på jorden:

– 33% av amfibier, 20% av alle pattedyr og 70% av planteartene i verden er nå utrydningstruet.

– Isbreene smelter – havet stiger. Havisen vil være borte om 50 år hvis CO2-utslippene får fortsette på samme nivå som i dag.

– Regnskogen (jordens lunger) blir hugget ned. Regnskog tilsvarende en fotballbane forsvinner hvert andre sekund!

– Vannforsyninger minker. Aralsjøen i Sentral-Asia (for 65 000 km2) har blitt redusert til bare 1/10 på 40 år. Samme har skjedd med Tsjadsjøen sør for Sahara på grunn av tørke og overforbruk. 880 millioner mennesker mangler rent drikkevann!

– 10% av verdens korallrev er ødelagt og fiskebestanden synker (Sjømat er verdens mest eksporterte matvare og 560 millioner mennesker er avhengige av inntekter fra fiskeriindustrien)

Hvordan kan vi redusere denne utviklingen?

– Ved å redusere ressursforbruket vårt (i-land står for det høyeste forbruket. USA høyest, også Europa)
– Ved å redusere befolkningsveksten (u-land står for den den største befolkningsveksten)
– Ved å utvikle ny teknologi

Dette er noe alle jordens innbyggere må samarbeide om. Engasjer deg og spre ordet!

Se f.eks dette programmet på NRK.no:
Er det plass til flere på jorda?


Dette programmet satt virkelig spor i meg, og tar opp problemer vi lett glemmer i dagens travle samfunn. Veldig synd at dette programmet bare ligger ute til 13.11, for dette er et program som alle burde sett! At dette programmet bare blir sendt på NRK2 synes jeg også er trist! Underholdning er dessverre det som selger mest i dag, men det gjør ikke folk engasjert i verdensspørsmål.

Vi MÅ engasjere oss i det som skjer i verden, og stå sammen mot problemene vi møter!

– Hva gjør du for å redde verden?

Legg igjen en kommentar