Det er en veldig interessant kronikk i Aftenposten i dag om hvordan vi mennesker er i ferd med å grave vår egen grav. Verden er konstant i forandring, og vi må lære oss å takle de problemene vi står ovenfor, enten de er store eller små.

I mange år har krig og terror vært det store verdensproblemet. Nå derimot står vi ovenfor noe enda større som påvirker hele jorda.

«Verden har hatt fremgang på mange felt. En synkende andel av verdens befolkning rammes av krig, folkemord og terror sammenlignet med tidligere generasjoner. Men vi lever i et naturkatastrofenes århundre. Kommende slektsledd vil vite at lidelser og ødeleggelser ikke var naturgitte. De var ofte skapt av mennesker og kunne vært forebygd av mennesker. Det er vi som bestemmer hvor store konsekvenser naturkatastrofene skal få, og det er opp til oss å snu katastrofetrenden før århundret er omme.» (aftenposten.no)


Vi må nå begynne å forstå at klimaendringene er virkelige, og at det ikke er et problem vi bare kan lukke øynene for, eller flykte fra. Alle må bidra til at planeten vår skal være levelig for våre neste generasjoner. Naturkatastrofene som igjen og igjen preger nyhetsbildet vårt må ikke bare gjøres noe med akkurat når de inntreffer, men vi må tenke langsiktig. Vi må minke Co2-utslippene betraktelig! Lettere sagt enn gjort, så klart, men for at dette skal skje, må jo flest mulig være innstilt på å gjøre noe med det, og stå på for å redde denne flotte planeten vi bor på!

«Et overveldende flertall av forskere, nasjonale styresmakter og hjelpearbeidere er nå enige om at vi rammes av menneskeskapte klimaendringer og må få på plass et avtaleverk som kan holde verden innenfor et mål om å begrense den globale oppvarmingen til to grader. På klimamøtet i Cancun ble det tatt viktige skritt i riktig retning.» (aftenposten.no)


Heldigvis har vi allerede mennesker som står på for jordkloden vår. Hvis du fortsatt ikke vil tro på at klimaendringene er menneskeskapte vil jeg anbefale å se Al Gores dokumentarfilm «An Inconvenient Truth». Disse forandringene har blitt målt i flere tiår allerede uten at noen har tatt dem alvorlig. Men hva skal til da? Må halve Grønland smelte og havnivået stige et par meter?  Må golfstrømmen gå i stå? Må Sahara bli dobbelt så stor? Det er ikke godt å si hva som må til for at folk skal begynne å reagere..

Hva må til for at DU begynner å bry deg?

 

Legg igjen en kommentar