Gaza er et område vi stadig hører om i media, men hva foregår egentlig der? Hvordan har forholdene blitt slik? Øyne i Gaza kan gi oss svar.

Nå er kanskje ikke denne boken noe typisk reiselitteratur, men den er veldig aktuell i verdens nyhetsbile, og gir et innblikk i en helt annen kultur. Som 23 åring har jeg lite peiling på hva som egentlig har foregått mellom Israel og Palestina opp igjennom historien. Navnene Gaza og Vestbredden høres ofte, men uten noe ordentlig mening. Hva er forhistorien?

Som noen av de eneste vestlige vitnene på et sykehus i Gaza opplever de to legene, Mads Gilbert og Erik Fosse i 2008-2009 et blodig og brutalt Israelsk angrep. I løpet av 22 dager blir 1400 palestinere drept og 5000 skadet. I Øyne i Gaza dokumenterer legene de grusomme dagene i Gaza for at hendelsen aldri skal bli glemt. De finner både håpløshet, tapperhet, utholdenhet og brutalitet. Gjennom en blanding av episoder i nåtid, fortellinger fra tidligere besøk og fakta om Palestinas forhistorie får vi et sterkt inntrykk av den fortvilede situasjonen.

Gaza har en lang og konfliktfylt forhistorie. Etter det jeg har forstått har det i lang, lang tid vært en konflikt mellom den muslimske og jødiske befolkningen i tidligere Palestina. Men i 1948 ble landet endelig delt i to, slik at befolkningsgruppene fikk hver sin del. Dessverre er Israelerne og Palestinerne enda ikke enige om landinndelingen.

I boken forteller Gilbert og Fosse om de 1,4 millioner menneskene på Gazastripen lever som fanger bak en høy betongmur der alt som skal inn i området blir kontrollert av Israel. Fiskerne langs kysten har bare lov til å ferdes i en viss avstand fra kysten, ellers risikerer de å blir skutt. Dagligdagse varer som drivstoff og mat er det også svært lite av.

De to legene skriver mye om hverdagen på sykehuset, siden det er her de ofte oppholder seg. Historier om rammede pasienter og familier, hvordan de blir operert, kaoset som oppstår når de mottar mengder med pasienter, forholdet mellom legene på sykehuset, hvordan matmangelen utvikler seg og kontakten med media. Til tider virker situasjonen helt håpløs, og jeg vet med sikkerhet at jeg neppe hadde taklet liknende forhold.

Boka har mange bilder tatt av forfatterne selv, og kapitlene veksler mellom begge legenes beretninger fra sykehuset. Dette gjør boka svært troverdig og gripende.

Øyne i Gaza viser den ene siden av denne konflikten. Vi vet jo også at deler av Israel blir rammet av den samme terroren. Og fortvilende nok er det alltid de sivile det går ut over… 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar